Poyraz, yönetim danışmanlığının en kritik hizmet alanı olarak ele alır. Yönetim Danışmanlığı hizmeti otuz yılı aşkın bir süreden beri, başarılı bir şekilde devam etmektedir ve Türkiye'nin bu konuda en deneyimli kadrosuyla yapılmaktadır.

Yönetim Danışmanlığı hizmeti; özenli şekilde ve belirgin bir metodoloji içinde gerçekleştirilir. Yönetici arayış ve seçim işlevi aşağıdaki aşamaları kapsar:

  • Hizmet verilen şirketin içinde bulunduğu sektördeki profili ve doldurulacak pozisyonun, organizasyon yapısı içindeki yeri belirlenir. Bu çalışma, işin başında ve şirketin danışmana verdiği bilgi ve belgelere dayalı olarak gerçekleştirilir.
  • Doldurulacak görev için aranacak ideal adayın nitelikleri ve öngörülen istihdam koşulları belirlenir. Mesleki deneyim, bilgi, öğrenim, gerekli yetenekler, adaydan beklenen tutum ve davranışlar gibi kriterler dikkat ve özenle saptanır.
  • Bu kişinin aranacağı sektör veya sektörler, muhtemel kuruluş ve kanallar belirlenir.
  • Danışmanlık hizmeti verilecek şirkete, sunulacak hizmetin nitelikleri ve boyutu, verilecek garantiler, uyulacak prosedür, tahmini süre ve maliyeti şirketin onayına sunulur.
  • Sistematik bir arayış içine girilerek, ilgili sektör bölümleri, kuruluş tipleri ve bu kişinin bulunabileceği mesleki birlik ve gruplar dikkat ve titizlikle taranarak en uygun adaylar belirlenir.
  • Ön değerlendirmeler ve aday adayları ile yüz yüze görüşmeler yapılarak, aday olarak seçilen kişilerin beceri, bilgi ve deneyimleri en geniş şekilde değerlendirilir.
  • Önerilmesi düşünülen her bir aday için bir rapor hazırlanarak, kuruluşun en doğru seçim kararı almasına yardımcı olunur.
  • Referanslar alınır ve kontrol edilir.

 

Poyraz atamanın gerçekleşmesinden sonra da, danışmanlık hizmeti verilen şirketin talebi doğrultusunda, atanan yöneticinin işe süratle uyumu ve en etkin şekilde adapte olması konusunda “yönetim desteği” hizmeti de verir.