Türkiye'de Ücretler
Şifrenizi öğrenmek veya değiştirmek için bize yazınız.

Poyraz Ücret Araştırmasının İçeriği

 • Piyasa Ücret Seviyeleri
 • Ücret Artışları
 • Ücret dışı olanaklar
 • Sosyal yardımlardaki gelişmeler
 • İş tanımları
 • İkramiye ve prim
 • Yıllık ortalama toplam gelir
 • Yıllık azami toplam gelir
 • Yıllık asgari toplam gelir
 • Personel gruplarına göre ücretler
 • İş unvanına göre ücret dağılımı
 • Alfabetik ücret referans dağılımı
 • Yıllık toplam gelir artışları
 • Personel profili
 • Katılımcı profili

Yönetici için Yayınlanır

Bu araştırma, endüstri, ticaret, finansman ve hizmet kuruluşlarında istihdam sorumluluğu taşıyan her yöneticinin en etkin yardımcısıdır. Geniş kapsamıyla yöneticinin ücret belirleme ve bütçe çalışmalarına yardımcı olur.


Geniş Kaynaklardan Yararlanılır

Araştırmanın bilgi kaynağını, ülkemizde çeşitli iş kollarında bulunan ticari ve endüstriyel işletmeler, pazarlama, finans, ithalatı ihracat ve hizmet kuruluşları gibi geniş bir topluluk oluşturmaktadır.


Güvenilir Referanstır

Bu araştırma, temel olarak özel sektördeki işverenin ihtiyaçlarına cevap vermekle birlikte, kamu kuruluşları tarafından da güvenilir bir referans olarak kabul edilmektedir.


Geniş Kapsamlıdır

Araştırmanın kapsamına “Genel Müdür” konumundan başlayarak “Vasıfsız İşçi” konumuna kadar tüm çalışanların ücretleri ve sosyal hakları girmektedir.


Ücretlendirme Kılavuzudur

Piyasada bugünkü cari ücret seviyeleri ve geleceğe ait tahminleri gösteren bu araştırma, ücretlendirmeye ilişkin iş değerlendirmesi, ücret çeşitleri, ücret sistemleri vb. Konularda bilgi vermekte ve her yıl yayınlanarak, sürekli bir ücretlendirme kılavuzu niteliği taşımaktadır.


Türkçe ve İngilizcedir

Ücret Araştırma Raporu hem Türkçe hem İngilizce olarak, ayrı ayrı yayınlanır.


Kolay Anlaşılır

Bu araştırma, yöneticinin ücretlendirme işini asgari bir mesai ile yapabilmesini sağlayan bir açıklığa sahiptir. Bilgiler, sayısal değerler, sistemli bir düzenleme içerisinde ve kolayca anlaşılır şekilde verilmektedir.


Kişiye Özel Sunulur

Araştırma Raporu, yalnızca Poyraz Danışmanlıktan yazılı talepte bulunan yöneticilere “kişiye özel” şekilde sunulur. Başka hiçbir yerde satılmaz.