Poyraz Danışmanlık

Poyraz, Türkiye'nin ilk profesyonel yönetim danışmanlığı şirketidir. 1973 yılında kurulan Poyraz Danışmanlık, Türkiye'de öncülüğünü yaptığı yönetim danışmanlığı alanında, geniş bir kitleye etkin hizmetler sunmaktadır.

 

Poyraz'ın kurulduğu yıllarda, yönetim danışmanlığı kavramı ve uygulaması, Türkiye'de hanüz tanınmamıştı. Başlangıçta danışmanlığı yapılan şirketlerin yöneim problemleri etüd edilmekte; güçlü yönleri tespit edilirken, zayıf yönlerin nasıl geliştirileceği saptanmakta ancak uygulama tamamen danışmanlık hizmeti verilen şirkete bırakılmaktaydı. Ancak Poyraz daha sonraki yıllarda uygulamaya da yöneldi ve uygulamada da büyük başarılar elde etti. Söz konusu gelişmeler danışmanlığını yaptığı şirketlerin büyümelerine, yüksek kar oranlarına ulaşmalarına ve daha başarılı olmalarına katkıda bulundu.

 

Yönetim danışmanlığı alanında yaptığı örnek çalışmalarla Poyraz, 1973'ten günümüze kadar yaşamını sürdüren tek danışmanlık kuruluşudur. Poyraz'ın danışmanları, uzun yıllara dayalı deneyimleri ile, yönetim problemlerini profesyonelce ele alarak, danışmanlık hizmetleri verdikleri kuruluşlara, kuruluşundan bu yana kalıcı ve çağa uygun çözümler üretmektedirler.

 

Türkiye'de öncülüğünü yaptığı yönetim danışmanlığı hizmetlerinin yanı sıra Poyraz, pek çok "ilk"e de imza atmıştır. Poyraz yönetim alanında yeni ufuklar açarken, kendi gelişmesine de aynı özeni göstermiş ve bu gelişmeler Poyraz'a birçok "ilk"e imza atmış olmanın gururunu getirmiştir.

 

Ülkemizdeki,

 

 • İlk ücret araştrımasını,
 • İlk ihracat pazarlama eğitimini,
 • İlk kapsamlı endüstriyel araştırmayı,
 • Türk endüstrisini yurt dışında tanıtan araştırmaları ve yayınları

 

ve daha başka birçok  İLK  i  yine Poyraz gerçekleştirmiştir.

Poyraz'ın çalışma yönetimi, yılların deneyimi ile "belirgin ve kapsamlı bir çerçeveye" oturmuştur ve genellikle şu aşamaları içerir:

 • Mevcut durum objectif şekilde değerlendirilmesi,
 • Problemlerin tanımlanması,
 • Yöntem ve yolların belirlenmesi,
 • Araştırma ve "sistem" geliştirme,
 • Uygulamaya destek,
 • Sonuçların izlenmesi, revizyon ve değerleme.

Bu aşamaların sonucunda, Poyraz'ın deneyimi ve bilgi birikimi, danışmanlık verilne kuruluşa en mükemmel çözümleri üretme olanağı sağlar. Poyraz, Türkiye'nin ilk profesyonel yönetim danışmanlığı şirketi olmanın gururunun yanı sıra yöntemleri ile "örnek alınmanın" sorumluluğunu taşımantadır.

Poyraz ile bir çalışma yapılmasına mali yönden karar verilmesindeki temel ilke, bu çalışma yönteminin maliyetinin, hedeflenen yararlara göre ekonomik olmasıdır.

Poyraz'ın bugüne kadar yaptığı tüm çalışmalarda temel prensibi; danışmanlık verilen kuruluşa, kaliteli, etkin ve süratli hizmet sunmaktadır. Bu prensip çerçevesi içinde Poyraz;

 

 • Danışmanlık hizmeti vereceği kuruluş karşısında, en deneyimli uzmanları tarafından temsil edilir.
 • Deneyimli ve başarısını kanıtlamış olduğu alanlarda hizmet vermeyi kabul eder.
 • Her projenin başlangıcında, işin kapsamını, programını, yönetimini ve maliyetini içeren kesin teklif verir ve buna sadık kalır.
 • Hizmet kalitesini; küçük veya büyük, yerli veya yabancı kuruluş ayrımı yapmadan, aynı düzeyde korur.
 • Ucuz hizmet yerine, ekonomik hizmet vermeyi tercih eder.
 • Poyraz, danışmanlık yaptığı kuruluşun, verilen hizmetten "tam şekilde tatmin" olmasını sağlar. (Poyraz'ın işlerinin %65'inden fazlası, Poyraz'a daha önce iş vermiş olan kuruluşlardan gelmektedir.)