“Yeniden yapılanma”, işletmelerin mevcut yapısını yeniden ve en etkin şekilde düzenleyerek; çalışanların, alt üreticilerin ve ikmalcilerin daha yüksek verimlilikte ve tatmin duygusu içinde faaliyet göstermelerini bununla birlikte işletmenin de kuvvetli bir kar merkezi haline getirilmesini amaçlar.

 

İşletmenin temel yapısına yönelik bir çalışma olmasından dolayı son derece dikkat, özen ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Yeniden yapılanma ve kurumsallaşma konusu, uzun yılların deneyimine sahip olan Poyraz’ın asli danışmanlık işlevlerinden biridir. Poyraz’ın yeniden yapılanma hizmetine yaklaşımı ve hedeflediği temel sonuç, üst yönetimin iş felsefesine, vizyon ve misyonuna uygun olarak, şirketlerin daha sağlıklı ve karlı şekilde “gelişmelerini” ve bu gelişmelerin “sürekliliğini” sağlamaktır. Bütün çalışmalar ve alınması önerilen somut kararlar, bu sonucun gerçekleşmesine yöneliktir.

 

Poyraz’ın yaptığı yeniden yapılanma ve kurumsallaşma çalışması, genellikle şu ana konuları kapsar:

  • İş stratejisinin belirlenmesi ve uzun dönemli planlama,
  • Şirketin yeniden yapılandırılması ve kurumsallaşma,
  • Şirketin insan gücünün en etkin ve en ekonomik düzeye çıkarılması.