ÜCRET ARAŞTIRMALARI

Poyraz, bu tür ücret araştırmalarını sürekli şekilde yapan Türkiye’nin ilk ve en deneyimli kuruluşudur.

 

Uzun yıllarda oluşmuş olan güçlü imajı ve onu destekleyen güvenilirliği, ticari sır olarak değerlendirilebilecek bilgilerin bile elde edilmesini sağlar. Bilgi veren kişi, bu verilerin, araştırma için yapılacak istatistiki değerlendirmelerin dışında, hiçbir şekilde kullanılmayacağını ve Poyraz'ın bu bilgileri hiçbir koşul altında başkalarına vermeyeceğini bilir.

 

Ücret Araştırması uzman danışmanlarımız gözetiminde yapılarak ve size, mevcut ücretleri piyasa koşullarına göre yeniden değerlendirme fırsatı vermiş olacaktır.

 


Bu değerlendirmeler sonucunda;

  • Piyasa ve rakiplerinizin ücret seviyesini görebilirsiniz,
  • Aynı katma değer sağlayan çalışana aynı ücretin verilmesini sağlarsınız,
  • Verdiğiniz ücretlerin, organizasyondaki elemanlarınızın ücretlerini aşıp aşmadığını belirlersiniz,

 

Sonuç olarak, ülke ve sektör bazında yaptığımız ücret araştırmalarında geçerlilik ve güvenirlilik bakımından ihtiyacınızı karşılayacak kalitede bilgiler ortaya çıkar.

 

ÜCRET SİSTEMİ KURMA

Ücret sistemi kurumunda amaç, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde; sağlıklı, gelişmelere açık ve piyasa iş değerlerine dayalı bir “ücret sistemi” kurmaktır.

 

Ücret sistemi kurma işlemi aşağıdaki aşamaları kapsar;

  • Tanıma : Yapısal ve fonksiyonel özellikleri ile kuruluşu yakından tanıma etüdleri yapılır.
  • Sistem Kurma : Danışmanlık verilecek şirkete en uygun sistem veya sistemler geliştirilir.
  • Uygulama : Yönetim ile işbirliği içinde kurulan istem ilgililere tanıtılır ve yerleştirme yapılır.
  • İzleme : uygulama izlenir ve gerekli revizyonlar yapılır.